Posts tagged tips
NORSK PÅ NETT - Kan digitale hjelpemidler løfte norskundervisningen?

Skolen blir stadig mer digitalisert, og med alle mulighetene de digitale ressursene gir, kan det være utfordrende å vite i hvilken ende man skal begynne. Hvordan kan man være sikker på at den digitale bruken ikke går på bekostning av læringen, men faktisk løfter undervisningen?

Read More
Motiverende moro i ditt klasserom?

Å skape et trygt og utviklende læringsfellesskap kan gjøres på så mange måter. Å finne balansen mellom forutsigbare rammer og varierte aktiviteter er ofte en del av prosessen. Midt i høstsemesteret har du og klassen din vanligvis kommet inn i en god rytme sammen, og dere er kanskje klare for noen tips og ideer som bidrar til variasjon og aktivitet?

Read More