Hvordan gjør man en god jobb i skolen? Ti tips til vikaren

Fotograf: Eigil Korsager

Fotograf: Eigil Korsager

Av: Christian Huseby

Her er 10 viktige tips som kan gjøre både vikarene og elevene litt tryggere.

1. Vær tidlig ute

Tiden er som regel ikke på din side. Det er mye som skal gjøres før undervisningen starter, og for din egen del bør du ha orientert deg om klassen og kikket på opplegget før du kommer inn i klasserommet. En god start på timen gjør dagen lettere.

2. Vær deg selv

Til et visst punkt, naturligvis. Men vær naturlig når du underviser. Elevene reagerer på kunstighet og påtatthet.

3. Vis respekt for assistenter

Hvis du er så heldig å ha en assistent, må du vise at du oppfatter vedkommende som en ressurs og assistent, og ikke som en tjener. Det betyr ikke at du skal la assistenten styre timen. Bruk en høflig tone, spør og ikke kommander. Husk at assistenten (i de fleste tilfeller) kjenner elevene bedre enn du gjør.

4. Vær klar over at pedagogikk er et stort fagfelt

Du har ikke lært alt! Vær ydmyk overfor andre lærere, og spør hvis du lurer på noe. Selv om du har hatt tusen undervisningstimer, er det mest sannsynlig mye du ikke vet.

5. Pass på stemmeleiet

Den som skriker, har tapt. Stemmen din er et virkemiddel. Nivået du legger deg på, er utgangspunktet for din relasjon til en klasse eller en enkeltelev. Ikke gå ut for hardt eller for mykt. Hvis det første du gjør i et klasserom, er å rope «vær stille!», har du brukt opp det virkemidlet. Du skal verken være kompis eller tyrann.

Hvis du kommer inn i en klasse som bråker, stiller du deg ved første benkerad. Hold armene i kryss, vær rak i ryggen, se utover klasserommet og vent til elevene sakte, men sikkert roer seg. Vent til lydnivået er på et akseptabelt nivå før du snakker – rolig og avbalansert.

6. Elever i skolealder lærer

Dette høres kanskje banalt ut, men fakta er at alt disse barna driver med, er læring – også det sosiale. Deres måte å reagere på forskjellige mennesker på er testing av ulike sosiale teknikker. En pedagogs rolle er å veilede denne utprøvingen, så du må hjelpe dem når de trenger det. Det hender at elever svarer feil på spørsmål. Som voksne er vi opptatt av effektivitet og sier gjerne «nei, det er feil». Dette er helt normalt, men ikke så pedagogisk. Prøv å få eleven til å forklare hvordan han/hun har kommet frem til svaret. Still spørsmål til tankerekken og prøv å veilede eleven til et annet svar.

7. Straff fungerer ikke

I ni av ti tilfeller er det eneste som skjer, at eleven stopper der og da, men du er ikke kvitt problemet – du har utsatt det. Utfordringen er å finne ut hvordan du kan skape endret adferd uten å straffe. Tenk over det: Hvis ordet «nei» hadde fungert slik voksne ønsker, hadde barneoppdragelse vært helt uproblematisk. Prøv isteden å belønne ønsket adferd.

Dersom én eller flere elever forstyrrer undervisningen, gir du ros og positiv oppmerksomhet til dem som jobber godt. Prøv også å anerkjenne de urolige elevene når de gjør det de skal. Finn et øyeblikk der de er rolige, og gi dem oppmerksomhet da. Si for eksempel: «Nå jobber du bra. Fortsett med den gode jobben.» Alle barn ønsker oppmerksomhet, og for noen barn er det ikke så farlig om de får skryt eller kjeft, så lenge de føler seg sett.

8. Pust med magen

Noen dager i skolen kan være slitsomme. Hvis man tar uro personlig og kjemper med elevene om kontroll, kan dagen bli grusom. Elevene er flere enn deg og vil nesten alltid vinne kampen om kontroll. Gode lærere «lurer» elevene til å gi dem kontrollen fordi de vet at de ikke kan gå til krig og vinne.

9. Vær forberedt

Spontanitet er vel og bra, men for lærervikarer er forberedelser din aller beste venn. Å gå inn i et klasserom uten å ane hva som skal skje, kan potensielt bli en veldig kjedelig opplevelse. Sørg derfor for å være så forberedt som overhodet mulig. Alle timer der du er i forkant, er gode timer. Er du ikke forberedt, kan det ødelegge både din og elevenes dag.

Dette sier jeg basert på ca. 7000 timer som lærervikar. Forberedelser er verdt tiden det tar.

10. Les vikarhåndboka!

Les vikarhåndboka - hvordan gjøre en god jobb i skolen


Christian Huseby har mer enn 7000 vikartimer i skolen, og er forfatter av Vikarhåndboka.

Innlegget ble først publisert på laerervikaren.no