Hva bør elevene kunne i matematikk etter barneskolen?

Kilde: Shutterstock

Kilde: Shutterstock

Av: Kristin Sandberg og Merete Heggernes

Alle elever vil gjerne mestre det som møter dem når de går fra 7. til 8. trinn. Alle lærere ønsker å gjøre overgangen fra barneskole til ungdomsskole så god som mulig for elevene sine, og alle foreldre ønsker å hjelpe barna sine, men det er ikke alltid så lett. Det er ikke alltid så lett å vite hva man kan, og hva man trenger å øve mer på. Det er ikke alltid så lett å få kommunisert godt om hver enkelt elevs kompetanse til den nye læreren. Og det er ikke alltid så lett å være forelder og hjelpe når man ikke kan det så godt selv.

Kristin Sandberg har lang erfaring som lærer på barneskolen og etter mange år som matematikklærer har hun laget noe som kan hjelpe både elev, lærer, mor og far. Få med deg tipsene hennes til hvordan du blir Klar for ungdomsskolen.

 Tips til deg som vil bruke heftet

Jeg laget opprinnelig dette heftet til mine egne elever på 7. trinn. Jeg så et behov for å gi dem en samlet, forenklet og minst mulig avskrekkende framstilling av hva man – ut fra læreplanen – forventer at elever bør kunne i matematikk etter sju år på skolen. Siden den gang er jeg blitt klar over at heftet ikke bare har vært nyttig for elevene, men også for lærere som har matematikk på 7. trinn, og for de som er foresatte til elever på 7. trinn.

 Brukertips til deg som er elev

 1.  Først og fremst er det lurt å se gjennom heftet og lete etter emner du allerede mestrer. Det er sikkert ganske mye! Merk av disse med et smilefjes, en stjerne eller hva du vil.
 2. I tillegg finner du nok noe du er usikker på eller ikke mestrer. Finn din måte å merke av de emnene du er usikker på.
 3. Ta for deg ett(!) emne av gangen, ikke alt på en gang! Prøv å sette ord på hva du ikke forstår eller får til, og skriv det gjerne ned!
 4. Ta med deg notatene/spørsmålene dine og snakk med læreren din. Be om hjelp til å forstå. Ja, det krever litt av deg å ta dette initiativet, men det er bare dine spørsmål og ditt initiativ som kan hjelpe deg til å finne svar på dine spørsmål!
 5. Prøv deg på noen av oppgavene fra QR-kodene, eller finn oppgaver fra det læreverket du bruker.
 6. Hvis du fortsatt ikke forstår, ber du om mer hjelp – enten hos læreren eller noen hjemme.
 7. Når du har forstått og klarer å løse oppgavene, tar du for deg neste emne du har merket av.
 8. Etter hvert merker du at du mestrer stadig mer!
 9. Det kan være lurt å jobbe sammen med andre om heftet.

Brukertips til deg som er lærer

Du som er lærer, har nok allerede innsikt i mange måter å kunne bruke et slikt hefte på. Selv har jeg brukt det slik:

 1. I tiden etter påske i 7. klasse har jeg gitt heftet til elevene med beskjed om å ta godt vare på det fordi det har vist seg at tidligere elever også har hatt nytte av det gjennom ungdomsskolen.
 2. Med heftets «letthet» som argument har jeg introdusert og motivert det slik: «Kan vi dette, er vi godt rustet til videre matematikk. Dette klarer vi!» Det er viktig å ikke la matematikken virke overveldende og avskrekkende!
 3. Så har jeg bedt elevene ta for seg bit for bit, gjerne kapittel for kapittel, side for side eller emne for emne. Først skal de huke av det de mestrer, og deretter det de ønsker hjelp til. Gjennom å gjøre en slik egenvurdering blir elevene aktive i egen læring. Det kan ofte være lurt å la elevene samarbeide ved å sitte to og to og diskutere. Kanskje vil den ene allerede da kunne oppklare noe for den andre, eller de kan begge støtte hverandre i at noe er vanskelig. Deretter kan de ta initiativ og søke hjelp sammen. Som lærer har jeg så gjennomgått det stoffet de ønsker gjennomgått, med enkeltelever, i mindre eller større grupper. I mange tilfeller finnes det også elever som på en trygg måte kan undervise grupper av medelever i ulike emner som virker vanskelige. Uansett måte vil elevens egenvurdering kunne lede til tilpasset undervisning eller øving for å nå så mange mål som mulig. Arbeidet med heftet foregår så lenge det trengs. Noen ganger har jeg brukt det komprimert over tre–fire uker og andre ganger over lengre tid – for eksempel én–to ganger i uken og i tillegg som lekse. Slik får man også de foresatte på banen.
 4. I arbeidet med heftet får både du og elevene dine konkret kunnskap om både ønsket kompetanse og reell kompetanse. Dette kan være nyttig i dialog med foresatte. Noen ganger blir dette også svært nyttig for å sikre funksjonell dialog med, og god overgang til, ungdomskolen.

Brukertips til deg som foresatt

Vi som jobber i skolen vet at dere foreldre er travle i egen hverdag og gjerne har flere barn å følge opp. Vi vet også at det ikke alltid er like lett å henge med i hva som skjer i den faglige utviklingen på skolen. Jeg håper derfor dette heftet kan gi deg mulighet til – på en enkel og oversiktlig måte – å hjelpe ditt barn med matematikken. Jeg foreslår følgende:

 1. Kikk i heftet når barnet ikke bruker det, slik at du kan ligge litt i forkant.
 2. Når du gjenkjenner og forstår fagstoffet, er det flott. Når du ikke gjenkjenner eller forstår, ber du barnet ditt forklare, hvis han/hun kan. Dette lærer de mye av, og det gir dem mestringsfølelse. Om du ikke forstår og barnet ikke kan forklare for deg, bør du oppfordre barnet til å søke hjelp. Det blir kanskje lettere for dem å søke hjelp når selv ikke du forstår.
 3. Signaliser også at du gjerne vil gå systematisk gjennom heftet sammen med barnet, eller at du vil se hva barnet selv mener det mestrer, og hva det trenger hjelp til.
 4. Det finnes QR-koder til emnene som leder til oppgaver dere sammen kan trene på.

Jeg håper heftet vil være nyttig for både elever, lærere og foreldre – lykke til!


Klar for ungdomsskolen koster 79,- og kan kjøpes her https://www.fagbokforlaget.no/Klar-for-ungdomsskolen/I9788211028808