Posts in Norsk som andrespråk
Motiverende moro i ditt klasserom?

Å skape et trygt og utviklende læringsfellesskap kan gjøres på så mange måter. Å finne balansen mellom forutsigbare rammer og varierte aktiviteter er ofte en del av prosessen. Midt i høstsemesteret har du og klassen din vanligvis kommet inn i en god rytme sammen, og dere er kanskje klare for noen tips og ideer som bidrar til variasjon og aktivitet?

Read More