Traumefeltets viktigste teori?

I boken Utviklingstraumer – regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi beskriver forfattere Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud en ny forståelse av hvordan traumer i barneårene kommer til uttrykk, og hvordan en best kan hjelpe barn og unge som er eller har vært utsatt for traumer i oppveksten.

I denne serien vil forfatter og psykologspesialist Dag Nordanger gjennom fem videoer forklare hvordan barnehjernen påvirkes av traumer, hvilken teori som er ledende på traumefeltet, hvilke verktøy og modeller en kan bruke i arbeidet med utsatte barn og unge, og hva som er traumefeltets viktigste terapi.


Når vi føler oss truet, har vi mennesker tre forsvarsmurer vi bruker for å beskytte oss selv fra trusselen. Vår første innskytelse er å prøve å snakke oss ut av situasjonen – å løse problemet gjennom sosiale relasjoner.

Dersom dette ikke fungerer, aktiveres vagusnerven, som styrer «kjemp eller flykt»-reaksjonen vår. Om vi ikke klarer å kjempe eller slåss oss ut av den truende situasjonen, aktiveres immobiliseringsreaksjonen, og vi fryser til – litt som når noen smådyr blir helt stive og ser ut som de er døde når de føler seg truet.

Mange forbinder traumereaksjoner med overfølsomhet, men små barn har ofte ikke mulighet til å flykte eller kjempe i en truende situasjon, og kan bare benytte seg av immobiliseringsreaksjonen. Stephen Porges’ teori forklarer godt det komplekse symptombildet mange utviklingstraumatiserte barn har.

I denne videoen forklarer Dag Stephen Porges’ terori om vargusnerven og hvorfor nesten like mange barn med traumereaksjoner reagerer med tomhet og nedstemthet som med uro og sinne.