Traumefeltets mest «hendige» modell

I boken Utviklingstraumer – regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi beskriver forfattere Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud en ny forståelse av hvordan traumer i barneårene kommer til uttrykk, og hvordan en best kan hjelpe barn og unge som er eller har vært utsatt for traumer i oppveksten.

I denne serien vil forfatter og psykologspesialist Dag Nordanger gjennom fem videoer forklare hvordan barnehjernen påvirkes av traumer, hvilken teori som er ledende på traumefeltet, hvilke verktøy og modeller en kan bruke i arbeidet med utsatte barn og unge, og hva som er traumefeltets viktigste terapi.


Hva menes egentlig med at vi har tre hjerner? Og hvordan forklarer man det til et utviklingstraumatisert barn slik at barnet kan få bedre kontroll over følelsene sine?

Den første hjernen er overlevelseshjernen, og denne styrer de helt grunnleggende funksjonene vi trenger for å overleve – som pusten og å sende blodet rundt i kroppen. Over denne ligger følelseshjernen vår, som styrer følelser som frykt og sinne. Til slutt ligger tenkehjernen på toppen, og denne styrer valgene våre, at vi kan snakke og tenke, og den kan dessuten også bestemme en del over de andre hjernene våre. For eksempel kan den bestemme en del over følelsene våre.

I denne videoen tar Dag utgangspunkt i Daniel Siegels håndmodell, som forklarer de tre hjernenes ulike funksjoner på en måte som er lett å forstå for barn. Med hånden forklarer han hva hjernen gjør, hvorfor følelseshjernen blir ekstra eksponert hos noen, og hvordan man kan ta kontroll over følelseshjernen med tenkehjernen.