Traumefeltets mest nyttige verktøy

I boken Utviklingstraumer – regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi beskriver forfattere Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud en ny forståelse av hvordan traumer i barneårene kommer til uttrykk, og hvordan en best kan hjelpe barn og unge som er eller har vært utsatt for traumer i oppveksten.

I denne serien vil forfatter og psykologspesialist Dag Nordanger gjennom fem videoer forklare hvordan barnehjernen påvirkes av traumer, hvilken teori som er ledende på traumefeltet, hvilke verktøy og modeller en kan bruke i arbeidet med utsatte barn og unge, og hva som er traumefeltets viktigste terapi.


Toleransevinduet er kanskje traumefeltets mest nyttige modell. Men hva er egentlig toleransevinduet? Og hva skjer dersom vi beveger oss utenfor toleransevinduet vårt?

Vi mennesker har et vindu der vi er optimalt aktivert – der vi klarer å konsentrere oss, lære og virkelig være til stede i en gitt situasjon. Dersom vi beveger oss over toleransevinduet blir vi hyperaktivert – da er aktiveringen for høy, og beveger vi oss under toleransevinduet blir vi hypoaktivert – da er aktiveringen for lav.

De fleste av oss beveger oss både over og under toleransevinduet innimellom, men ved hjelp av strategier klarer vi å regulere oss selv tilbake inn i toleransevinduet før vi opplever for stort ubehag.

Her forklarer Dag hva toleransevinduet er, hva slags reaksjoner traumatiske opplevelser utløser, og hvordan man kan forstå traumatisering ved bruk av denne modellen.