Hvilken påvirkning har traumer på barnehjernen?

I boken Utviklingstraumer – regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi beskriver forfattere Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud en ny forståelse av hvordan traumer i barneårene kommer til uttrykk, og hvordan en best kan hjelpe barn og unge som er eller har vært utsatt for traumer i oppveksten.

I denne serien vil forfatter og psykologspesialist Dag Nordanger gjennom fem videoer forklare hvordan barnehjernen påvirkes av traumer, hvilken teori som er ledende på traumefeltet, hvilke verktøy og modeller en kan bruke i arbeidet med utsatte barn og unge, og hva som er traumefeltets viktigste terapi.


Små barn har både et uutviklet reguleringssystem og et sensitivt alarmsystem. Alarmen til et barn kan bli aktivert av flere ting – som brå bevegelser, kroppslig ubehag som er ukjent og skummelt, eller stimuli som er for intens.

Når omsorgspersonen ser at barnet er i alarmberedskap og klarer å regulere ned stressnivået til barnet, knyttes det forbindelser mellom de regulerende strukturene og alarmsystemet, og man klarer å bygge opp og utvikle barnets reguleringssystem.

Blir barnet utsatt for traumatiske belastninger og samtidig ikke har omsorgspersoner som kan hjelpe med å regulere barnets alarmfunksjoner, virker det dobbelt belastende.

Se Dag forklare hvordan traumer påvirker barnehjernen her: