Ordriket-forfatterne om kamelspising, familiære bånd og stolthet over verket

Fotograf: Thomas Brun

Fotograf: Thomas Brun

Av: Merete Heggernes

Ordriket er Fagbokforlagets norskverk for 1. til 7. trinn. De første papirkomponentene ble publisert i 2013, de siste kom i 2017, og selv om verket er komplett, pågår arbeidet fortsatt for fullt med de digitale komponentene, med kurs og med verkspresentasjoner rundt omkring på ulike skoler. Og når læreplanene nå skal revideres, er det på’n igjen med nye oppdateringer av verket.

Hvem er det som står bak et slikt omfattende prosjekt? Et prosjekt som legger beslag på mye tid i hele seks år? Vi snakker i hvert fall om svært dedikerte folk. Ordriket har hatt en stor forfattergruppe hvis man tar med alle som har bidratt i større eller mindre grad, men tre personer har hatt en sentral rolle helt fra 2011, da Ordriket bare var en idé. Gro Ulland, Christian Bjerke og Marit Midbøe Hagen fyller på hver sin måte og med hver sin kompetanse Ordriket med tekster, oppgaver, didaktikk og kompetansemål. Nå skal du få bli litt bedre kjent med dem!

ina.png

Hvilken bakgrunn har du?

Gro: Jeg er lærer. Nå har jeg jobbet i snart ti år ved Høgskolen på Vestlandet, der jeg underviser i lese- og skrivekunnskap og barnelitteratur. Før det arbeidet jeg ved en barne- og ungdomsskole her i Bergen.

Christian: Jeg er grunnskolelærer og lærerutdanner. I tillegg har jeg vært styreleder i Landslaget for norskundervisning og vært leder av gruppa som reviderte læreplanen i norsk i 2013.

Marit: Jeg er lektor med tillegg i flerkulturell pedagogikk og skolebibliotek. Masteroppgaven min handlet om lesing og motivasjon. Nå har jeg jobbet som lærer i barneskolen i 25 år, det meste av tiden på Solberg skole i Asker, hvor jeg er migrasjonsveileder og leselærer.

Hva har vært din hovedoppgave i arbeidet med Ordriket?

Gro: Noe av det viktigste er kanskje at jeg har vært med på å utarbeide strukturen i selve verket. Videre er det vel alt som har med lesing, oppgaver og lesestrategier å gjøre som har vært mitt hovedfelt. I de senere årene har jeg også arbeidet mye med skriving i Ordriket, der det digitale Skriveverktøyet er det siste jeg har bidratt til. Siden jeg har god kjennskap til barnelitteratur, har også tekstutvalget i Ordriket vært viktig for meg.  

Christian: Jeg har vært med fra starten med konseptutvikling og bidratt med det som trengs, men har hatt et særlig ansvar for at Ordriket skal henge godt sammen med læreplanen, og for muntlighet.

Marit: Jeg har først og fremst hatt ansvar for begynneropplæringen (1. og 2. trinn). Da jeg kom inn i gruppa, var mye av konseptet på 1. trinn allerede klart, så jeg har videreutviklet det og laget 2. trinn. I tillegg har jeg skrevet enkeltkapitler oppover på trinnene og bidratt til at verket har god sammenheng og progresjon.

Hva har vært det mest krevende i denne prosessen?

Gro: Å bli ferdig til riktige tidsfrister. Av og til trenger man tid til å tenke på hva som vil fungere best, og å samle tekster og idéer. Det har vært stressende de gangene det har vært knapt med tid. Alle vi forfattere har jo fullt arbeid ved siden av Ordriket, og i en høgskolejobb har man ofte tidsfrister på mange andre områder også.  

Christian: Det har nok vært all omskriving og bearbeiding av tekster jeg har skrevet, og oppgaver jeg har laget. Man blir liksom aldri ferdig. Man skriver, endrer, skriver og endrer hele tiden frem til det endelig trykkes. Det kjennes som om man aldri blir ferdig.

Marit: Å lage et læreverk som inkluderer alle elever. Det synes jeg vi har klart!

 Hva har vært det mest givende i denne prosessen?

sam.png

Gro: Helt klart at det nå har blitt et så flott verk som lærere gir oss mange gode tilbakemeldinger på. Og at så mange elever lærer seg å lese og skrive ved hjelp av tekstene og oppgavene i Ordriket. 

Christian: Diskusjonene i forfattergruppa har vært interessante. Å skrive et slikt læreverk gir innsikt i hele norskfaget, og det har vært veldig givende.

Marit: Å få være med på hele prosessen fra de første tankene til ferdige bøker med spennende tekster, varierte oppgaver og innbydende illustrasjoner.

Hvordan har det vært å jobbe i en stor forfattergruppe?

Gro: Vi som har vært lenge i forfattergruppen, er nesten som familie å regne. Siden 2011 har vi møttes månedlig, og vi har ganske klart definerte roller. Alle som har bidratt til Ordriket disse årene, har gjort en veldig viktig jobb, og jeg tror vi alle er veldig stolte av verket. 

Christian: Givende, krevende, interessant, litt frustrerende, men mest av alt spennende.

Marit: Givende og lærerikt, fordi vi er forskjellige. Jeg har lært masse om god undervisning i norskfaget.

Nå har du vært med på å skrive et norskverk som mange tusen barn blar i hver eneste dag. Hvordan var det med deg da du gikk på barneskolen? Har du alltid likt å lese og skrive selv?

Gro: Ja, absolutt. Jeg har alltid lest og skrevet og vært over gjennomsnittet glad i skole, og tror egentlig ikke jeg kunne hatt en annen jobb (det måtte vært redaktør i så fall). Jeg husker godt Da klokka klang, som var min første lesebok. Den handlet om Fi-fi og Fo-fo, og jeg hadde små strikkede dukker av disse gjennomgangsfigurene.  

Christian: På barneskolen kunne nok den norskundervisningen jeg var utsatt for, vært preget av noe mer kreativitet og lek. Interessen startet for alvor på ungdomsskolen. Der hadde jeg en veldig dyktig lærer som gjorde lesing og skriving spennende, særlig med mange gode skriveoppgaver.

Marit: Jeg har alltid likt å lese, men skriving synes jeg var vanskelig å få godt til da jeg var ung. Nettopp derfor har jeg vært opptatt av at i Ordriket skal elevene bli ført inn i gode skriveprosesser trinn for trinn.

Har du noen råd til andre som har lyst til å engasjere seg i utviklingen av læreverk?

Gro: Oi, det var vanskelig. Jeg tror det viktigste er å ha en ordentlig god idé, i alle fall. Og å være forberedt på at det legger beslag på veldig mye tid hvis man faktisk skal skape noe helt nytt. 

Christian: Ikke tenk for lenge på om du skal gjøre det. Tenker du for lenge, blir det ikke noe av. Hiv deg ut i det, men vær forberedt på ekstremt mye jobb og også en del kamelspising.

Marit: Har du ideer og brenner for noe, får du mulighet til å gjøre noe med det. Vær frimodig, for du lærer underveis. Selv om det tar mye tid, får du enda mer igjen!