Bli god i kjemi!

Av: Forfatterne Carl-Joachim Isachsen og Håvard Ryan

Alle elever ønsker så gode karakterer som mulig, og noen har mål om å studere medisin eller annet der realfag er sentrale. Det er ingen tvil om at disse fagene er modningsfag, og de er fag som krever mye av både elev og lærer. Kjemi er særlig krevende ettersom elevene må både kunne regne, resonnere og reflektere for å løse de vanskeligste oppgavene. Det holder ikke å pugge boka eller se kjapt over notatene sine noen timer før prøven. Å forstå kjemi er en prosess.

Mange lærere hører ukentlig «hva kommer på prøven?», «hva må til for å få en 5-er eller 6-er på kjemiprøven?» Svaret er: «du må kunne pensumet inn og ut». Dette er et lite tilfredsstillende svar for eleven, og for vagt til å kunne sette i gang med å utføre arbeidet som kreves på egenhånd. De samme utfordringene har privatistene som ikke har en lærer til å hjelpe seg daglig. De må klare seg stort sett på egen hånd.

Etter utallige slike spørsmål fra elevene, frustrerte blikk når vi ga dem svaret, endret vi taktikk. «Du må løse flere hundre eksamensrelevante oppgaver», begynte vi å svare. Men dette svaret skapte problemer for oss. Det var nemlig vanskelig å finne så mange oppgaver. Elevene hadde tilgang til tidligere eksamensoppgaver på nett, men det er en jungel der ute og mange av oppgavene manglet fasit eller løsningsforslag.

Vi satt oss dermed ned og laget et hefte som inneholder eksamensrelevante oppgaver, basert på erfaringene vår fra muntlige og skriftlige eksamener. I heftene Kjemia 1 og Kjemia 2 har elever og lærere nå fått et nytt og spennende verktøy å ty til. Der har vi samlet flere hundre eksamensrelevante oppgaver som gir elevene innblikk i hva som forventes av dem på eksamen, og samtidig gir dem erfaring med å løse oppgaver av ulik vanskelighetsgrad.

Da ønsker vi dere lykke til med oppgavene!