Back to All Events

Barn skaper sted - Sted skaper barn

  • UiT - Norges arktiske universitet, ILP Mellomveien 110, aud. F103 9006 Tromsø Norge (map)

Velkommen til boklansering av Barn skaper sted - sted skaper barn.

Hva betyr topologi, klima, værforhold, kultur og natur for barnehagens aktører, og hvilken betydning har barnehagens aktører i dette landskapet? I boka Barn skaper sted sted skaper barn utforsker vi barnehage-barns aktiviteter og barnehagens praksiser gjennom en stedslinse. Tittelen gjenspeiler en dynamisk og relasjonell forståelse av sted, der mennesker og steder gjensidig skaper hverandre.

Boka retter seg mot studenter innenfor barne hagepedagogikk samt forskere og faglærere knyttet til barnehagefeltet.

Redaksjonen består av førstelektorene Anne MyrstadToril Sverdrup og Mai Brit Helgesen. De er knyttet til barnehagelærerutdanningen ved Norges arktiske universitet i Tromsø og i Alta. Myrstad er samfunnsfag-didaktiker, mens Sverdrup og Helgesen underviser i pedagogikk.

Andre bidragsytere er Pernille Bartnæs, Veronica Bergan, Sidsel Boldermo, Maria Dardanou, Abigail Hackett, Solveig Joks, Marte Liset, Hanne Kirsten Nilsen, Ylva Jannok Nutti og Elin Eriksen Ødegaard.

Earlier Event: March 23
Barnerettighets-frokost og boklansering
Later Event: April 12
Ordriket-kurs i Oslo