Back to All Events

Ordriket-kurs i Oslo

  • Litteraturhuset i Oslo Wergelandsveien 29 0167 Oslo Norge (map)
banner Ordriket 2018 2.jpg

Vi ønsker alle lærere som jobber fra 1.-7. trinn hjertelig velkommen til vårens Ordriket-kurs. Kurset er gratis og programmet vil passe både for de som allerede er gode Ordriket-kjennere og for de som bare er litt nysgjerrige på verket.
Nye Ordriket-lærere får høre hva forfatterne har tenkt med verket, og læreren Kristin Myhrvold Hopsdal forteller om hvordan hun gjorde skolens nye norskverk til sitt eget. I tillegg står vi midt i en digital opprustning, og ønsker å vise fram alle de nye ressursene som kommer på ordriket.no. Vi presenterer spesielt de to siste nyhetene, Skriveverktøyet og Språkøvingen, og helt til slutt gir vi noen glimt av hva vi planlegger videre.

Program

11.30-12.00 Mat og mingling
12.00-13.00 Presentasjon av Ordriket
12.00-12.30: Forfatternes tanker bak verket v/ Christian Bjerke
12.30-13.00: En lærers erfaringer med å ta verket i bruk v/ Kristin Myhrvold Hopsdal

13:00-13.15: Pause

13.15-15.00 Presentasjon av nye produkter
13.15-13.55: Skriveverktøyet som en del av skriveundervisningen v/ Gro Ulland
14.05-14.45: Språkøvingen som en del av språkundervisningen v/ Christian Bjerke
14.45-15.00: Glimt av det som kommer v/redaktør Eirin Hoel Hauge

Foredragsholdere

Christian Bjerke er førstelektor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning. Han ledet også læreplangruppa for norsk under revisjonen av læreplanen i 2013. I Ordriket har Christian hatt et spesielt ansvar for at verket dekker alle kompetansemål.

Gro Ulland er høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet, avdeling for lærer- og musikkutdanning. Hun har lang erfaring som grunnskolelærer. Hennes spesialfelt er lese- og skrivekunnskap, og dette har hun også hatt et spesielt ansvar for i Ordriket.

Kristin Myhrvold Hopsdal har vært lærer i grunnskolen i 20 år og jobber i dag på Nordnes skole i Bergen. Hun begynte med Ordriket på 5. trinn i fjor, og brukte det første året til å sette seg ordentlig inn i verket. Nå deler hun sine erfaringer med hvordan hun gjorde Ordriket til sitt eget.

Earlier Event: April 6
Barn skaper sted - Sted skaper barn
Later Event: April 13
Ordriket-kurs i Tromsø