Back to All Events

Barnerettighets-frokost og boklansering

  • Kuturhuset, boksen i 2.etg. 6 Youngs gate 0181 Oslo Norge (map)

Velkommen til Barnerettighetsfrokost og boklansering om skolens og barnehagens rolle i å avdekke seksuelle overgrep mot barn.

Møt: Inge Nordhaug, forfatter av boken «Kva ser vi, kva gjer vi», representanter for skoler- og barnehagesektoren, Redd Barna m.fl.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Begrensede plasser!

Barnerettsfrokost.png

På vårens barnerettighetsfrokost inviterer Redd Barna og Fagbokforlaget til lansering av boken Kva ser vi, kva gjer vi. Den omhandler skolen og barnehagens oppgaver i å avdekke og varsle om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Forfatter av boken er Inge Nordhaug, klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og ansatt ved RVTS Vest, Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Boken gir en innføring i barnehagens og skolens plikter ifølge lovverket, og gir både faglig innføring og praktisk handlingskompetanse i hvordan man går fram for å avdekke og varsle om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

På barnerettsfrokosten inviterer vi til en samtale med forfatteren, og en paneldiskusjon med representanter fra skoler og barnehager om utfordringer de opplever knyttet til å oppdage og melde ifra om vold, omsorgssvikt og overgrep.