Back to All Events

Velkommen til boklansering, 7,5 årsdag og re-akkreditering

  • HSN Drammen, Rom A 3502 (3. etg.) Papirbredden 1 Drammen Norge (map)
perspektiv.jpg

Innlederne er invitert til å reflektere over at seminaret både er en boklansering, en fest for at Senter for psykisk helse og rus er blitt 7,5 år den 1. mars og at senteret er re-akkreditert som en del av den nye organisasjonsstrukturen i HSN.               

I boken Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid beskrives og diskuteres fremveksten av psykisk helse- og rusarbeid som praksisfelt og fagområde. Utviklingen ses i lys av holdningsendringer og konkrete endringer i helse-, sosial- og velferdspolitikken. Det er viktig å se tidligere «psykiatriske pasienter», «narkomane» og «alkoholikere» som subjekter og selvstendige aktører. Det innebærer å legge til rette for integrering og medborgerskap gjennom nedbygging av institusjoner og nye måter å organisere tjenester og tilbud på.

Program

Velkommen ved senterleder Bengt Karlsson

Dekan Heidi, Kapstad, Fakultet for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Instituttleder Ramona Lorentsen, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Fakultet for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Nikolai Fjeld, forlagsredaktør psykologi og helsefag, Fagbokforlaget.

Innledninger fra

Anders Johan W. Andersen, Dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Hilde Hem, Daglig leder, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Trond Hatling, Faglig rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), NTNU Samfunnsforskning AS.

Victoria Ibabao Edwards, Teamleder Individuell jobbstøtte, Kirkens Bymisjon Drammen