Back to All Events

Hvordan ble Norge et rikt land?

  • Civita Akersgata 20 0158 Oslo Norway (map)
velstand.jpg

Professor Pål Thonstad Sandvik har nylig sluppet boken Nasjonens velstand, som tar for seg Norges økonomiske historie fra 1800 til 1940. I denne perioden ble Norge et langt rikere land enn før, og grunnlaget for den norske samfunnsmodellen og velferdssystemet ble utformet.

Hvilke institusjoner og hvilken politikk har vært viktig for Norges økonomiske utvikling? Hva var statens rolle? Hvordan var synet på markedet? Hvilke forutsetninger har ligget til grunn for Norges fremgang de siste 200 årene?

I panelet deltar professor Pål Thonstad Sandvik, Institutt for historiske studier ved NTNU, Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita, professor Einar Lie, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO, og Morten Søberg, direktør for myndighetskontakt i Sparebank 1, tidligere statssekretær i Finansdepartementet (Sp) og forfatter av bøker om norsk politisk historie.

Møtet arrangeres i samarbeid med Civita.

Møtet finner sted i Civitas lokaler i Akersgaten 20, 6. etasje. Det vil bli servert kaffe og vann.