Back to All Events

Gratis fagdag for lærere i musikk, og kunst og håndverk

  • Litteraturhuset i Bergen 5 Østre Skostredet Bergen, Hordaland, 5017 Norway (map)

Er du en av dem som trenger nye tips til gode undervisningsopplegg i musikk og K&H? Synes du kanskje det er vanskelig å vurdere elevene i disse fagene? Eller skulle du noen ganger ønske at du hadde et ekstra sett med hender til å avlaste i hjelpe-køen? 

Med utstrakt bruk av video, animasjoner og foto tar vårt nye verk Verkstedet høyde for lærebehovene som gjelder i disse fagene, og tilbyr elevene god modellering på alt fra strikking og saging til gitargrep og pianoakkorder. Verkstedet gir også innsikt i en rekke praktisk-estetiske yrker. Med korte filmer om hva det vil si å være arkitekt, produktdesigner eller musikkprodusent ønsker vi å inspirere og informere ungdom om hvorfor vi trenger disse fagene. 


PROGRAM

11:30 Lunsj
12:00 Åpningsforedrag v/Øystein Gilje
13:00 Pause
13:15 Parallelle sesjoner med verkspresentasjon v/Aria Senemar og Janne Lepperød
14:00 Pause
14:15 Parallelle sesjoner med erfaringer og undervisningstips v/Aria Senemar og Janne Lepperød
15:15 Avslutning med oppsummering og tilbakemeldinger


Åpningsforedrag

Øystein Gilje er førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), der han underviser om blant annet læring, digitale medier og IKT. Som forsker har han i femten år arbeidet med barn og unges læringsprosesser, kreativitet og digital teknologi, og han har publisert bøker, kapitler og artikler nasjonalt og internasjonalt.

Sammen med faglærerne i Kunst og håndverk, Janne Lepperød og Trude Kallestad har han gitt ut boken Kunst, håndverk, teknologi og design (2013). Og han er forfatter av boken Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen (2017). Begge bøkene er gitt ut på Fagbokforlaget.  Øystein Gilje har tidligere arbeidet som journalist i NRK og som lærer på ungdomsskolen og folkehøyskole.

I foredraget viser Gilje hvordan den pågående teknologidebatten er nært knyttet til spørsmål om kreativitet. Fremtidens kompetanser er både nedfelt i satsinger fra OECD og i det som kalles 21 century skills.

Men, hvordan kan disse temaene bli en viktig del i videreutviklingen av de praktisk-estetiske fagene i Norge gjennom det pågående arbeidet i fagfornyelsen? Han viser særlig til hva som skjer i arbeidet med fagfornyelsen, og hvordan kompetanse og kreativitet kan knyttes sammen på nye måter. 

Til slutt gir Gilje noen perspektiver på hva som skiller et læremiddel fra alle de ressurser for elevenes læring som du finner på internett og andre steder. Kan bedre kvalitet i læremidler i praktisk estetiske fag gi faget mer status og bedre vilkår i morgendagens skole

Parallelle sesjoner

Janne Lepperød er adjunkt med lang erfaring fra barne- og ungdomsskolen. Hun har tidligere jobbet som kreativ leder for maleskolen «Minilangelo», som Kultursjef i Tjøme kommune, og nå jobber hun som formidlingskonsulent i Kunst i Skolen. Janne har utgitt lærebøkene «Kunst- og håndverkstimen» (1.–7. trinn) samt læreboken «Kunst, håndverk, teknologi og design». Hun er også en av forfatterne bak Verkstedet.
Eva Lutnæs har en doktorgrad om standpunktvurdering i grunnskolefaget kunst og håndverk fra Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Hun arbeider som lektor i kunst og håndverk på ungdomstrinnet og postdoktor i forskergruppa Design Literacy ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Hvordan fungerer den digitale plattformen, hvilke erfaringer har vi gjort oss og hva sier elevene om Verkstedet. Det vil bli gitt konkrete tips for bruk av Verkstedet med inspirasjonsfilmer og gjørefilmer. Hvordan kan vi knytte de praktiskestetiske fagene til viktige samfunnsutfordringer som f.eks. miljø og klima, og kan vi gjennom kunst og håndverk få elever til å se nye muligheter og omsette ideer til handling. 

Aria Senemar har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til studier i nordisk språk og litteratur. Aria har bred erfaring med undervisning fra Osloskolen, og er spesielt opptatt av god vurderingspraksis og arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag. Han er også en av forfatterne bak Verkstedet.

Aria ønsker å gi konkrete tips som lærerne umiddelbart kan benytte seg av i undervisningen. Ved hjelp av nivåtrappene i Verkstedet viser han hvordan man kan legge opp til en moderne vurderingspraksis i musikkfaget. I tillegg viser han andre deler av ressursen som kan krydre undervisningen.

Earlier Event: February 28
Hvordan ble Norge et rikt land?
Later Event: March 7
Fagbokseminar i lærende ledelse