Back to All Events

Fagbokseminar i lærende ledelse

  • Litteraturhuset i Oslo 29 Wergelandsveien Oslo, Oslo, 0167 Norway (map)

Vi gir nå ut en ny fagbok. I den forbindelse inviterer vi til fagbokseminar med temaet LÆRENDE LEDELSE

Seminaret koster kr 349,– og dette inkluderer et eksemplar av boken og enkel servering

Fagbokseminaret vil gjennom innledninger og samtaler i plenum fokusere på:
• Ledelse av arbeidsprosesser som er integrert med læringsprosesser
• Hva skaper brudd og skiller mellom arbeidsprosessene og læringsprosesser i organisasjonene, og dermed manglende integrasjon.
• Hvordan kan lederutvikling og kompetanseprogrammer bidra til endringer og forbedringer i arbeidsorganisasjonen?

Alle er velkommen til å dele egne erfaringer og undersøke bokas og innledernes faglige perspektiver.

Målgruppen for boka og fagbokseminaret er:
• Ledere på ulike nivåer i offentlige organisasjoner
• Tillitsvalgte
• Fagpersoner innenfor fagfeltet organisasjon og ledelse
• Studenter
• Folkevalgte


PROGRAM

14.15–14.30
Uformelt treff – enkel servering
14.30
Åpning ved forlagsredaktør Knut Ebeltoft
14.45
Redaktør Kjell Dahl introduserer fagseminarets opplegg
14.55
Redaktør Øystein Ballo: Hensikten med og hoveperspektiver i boka
15.15
Evalueringsdirektør i Norad Per Øyvind Bastøe: Noen perspektiver om evaluering, læring og endringsprosesser
15.15
Pause
16.00
Personal- og organisasjonssjef Mette Holand, Molde kommune: Hvorfor har alle lederne
i Molde kommune gjennomført Ledelse av prosesser? Et eksempel på integrasjon av
arbeidet med de aktuelle arbeidsoppgavene og nødvendige læringsprosesser.
16.20
Forfatter fra Høgskolen i Innlandet: Læring og endringsprosesser gjennom et integrert
lederprogram: Ledelse av prosesser
16.40
Pause med «noe å bite i»
17.00
Rådmann Robert Pettersen, Rana kommune: Noen refleksjoner over temaet lærende
ledelse, sett fra en rådmanns ståsted
17.15
Plenumsamtale
17.55
Avslutning ved forlagsredaktøren
18.00
Slutt