Back to All Events

Dobbel boklansering

  • Høgskolen i Innlandet, Biblioteket Lillehammer 350 Gudbrandsdalsvegen 2624 Lillehammer Norge (map)

Bøkene som blir presentert bidrar på hver sin måte med viktige refleksjoner rundt dagsaktuelle tema i veiledningsfeltet. Bakke og Auberts bok bidrar med faglig begrunnende refleksjoner rundt den mest sentrale byggesteinen i et veiledningsmøte; relasjonen. Deres bok retter seg dermed mot veiledningsprosessen. Haug på sin side problematiserer målsetningen med veiledning, i dette tilfelle en uttalt målsetning om at veiledning bør ha som siktemål å sette den enkelte i stand til å mestre og bli en aktiv deltaker i arbeids- og samfunnsliv. 

Velkommen til biblioteket. Enkel servering

Earlier Event: March 7
Fagbokseminar i lærende ledelse