Er du samfunnsviter med skrivelyst? Ta gjerne kontakt med oss

Her er våre redaktører for samfunnsvitenskap, fra venstre:  Andreas Nybø, Kristin Eliassen og May Helene Solberg.  Foto: Eigil Korsager

Her er våre redaktører for samfunnsvitenskap, fra venstre:  Andreas Nybø, Kristin Eliassen og May Helene Solberg.
Foto: Eigil Korsager

Fagbokforlaget fortsetter sin satsing på samfunnsfagene, og inviterer nye og etablerte forfattere til samarbeid om å utvikle fag- og lærebøker i statsvitenskap og sosiologi.

  • Er du opptatt av fagets utvikling og identitet? Vil du være med og forme nye generasjoner av sosiologer og statsvitere?
  • Er det bøker du savner, bøker du vet studentene trenger? Mangler du litteratur til egen undervisning? Trenger dere læremidler med en ny tilnærming – et friskt pust?
  • Har du noe på hjertet som passer i bokform? Har du en bokidé, eller kanskje flere?

Da vil vi gjerne ta en bokprat med deg!

Mine erfaringer med bokutgivelser på Fagbokforlaget er svært gode.
— Sigmund Grønmo, professor ved Universitetet i Bergen
 
Kristin Eliassen Forlagsredaktør  kristin.eliassen@fagbokforlaget.no  Tlf. 97 05 74 13

Kristin Eliassen
Forlagsredaktør
kristin.eliassen@fagbokforlaget.no
Tlf. 97 05 74 13

May Helene Solberg Forlagsredaktør  may.solberg@fagbokforlaget.no  Tlf. 97 55 66 19

May Helene Solberg
Forlagsredaktør
may.solberg@fagbokforlaget.no
Tlf. 97 55 66 19

Andreas Nybø Forlagsredaktør  andreas.nybo@fagbokforlaget.no  Tlf. 97 55 66 15

Andreas Nybø
Forlagsredaktør
andreas.nybo@fagbokforlaget.no
Tlf. 97 55 66 15

 
 

Noen av bøkene vi jobber med nå

Silje S.L. Hermansen: Lær deg R. En innføring i statistikkprogrammets muligheter
Andreas H. Hvidsten: Norsk politisk idéhistorie
Jørgen Pedersen: Rettferdig fordeling og rettferdig skatt
Kristen Ringdal: Enhet og mangfold, 4. utgave
May-Len Skilbrei: Kvalitative metoder
Simen S. Solbakken: Statistikk for nybegynnere
Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage: Etterretningsanalyse
Tove Thagaard: Systematikk og innlevelse, 5. utgave
Aksel Tjora: Sosiologiske spørsmål
Per Morten Schiefloe: Mennesker og samfunn, 3. utgave
Bjørn Olav Utvik: Islamismen, 3. utgave
 

Et utvalg nye titler

Ida Marie Henriksen, Lisbeth Elvira Levang, Marianne Skaar og Aksel Tjora: Vår sosiale virkelighet
Oddbjørn Knutsen (red.): The Nordic Models in Political Science
Ann Kristin Larsen: En enklere metode, 2. utg
Svein Melby: USAs ledervilje svikter
Gunhild Odden: Internasjonal migrasjon
Kristen Ringdal og Øyvind Wiborg: Lær deg Stata
Hilmar Rommetvedt: Politikkens allmenngjøring, 3. utg
Jan Ketil Rød: Innføring i GIS og statistikk, 2. utg