Posts tagged Pierre Terrail
Om en fransk ridder og norsk parlamentarisk tradisjon

I vår rystet striden rundt Sylvi Listhaugs Facebook-bruk det politiske Norge, og 15. mars 2018 vedtok Stortinget et daddelvedtak mot den da sittende justis- og beredskapsministeren. Et hva for noe? Hva har dadler med dette å gjøre? Kjetil Evjen har gravd i historien rundt dette pussige uttrykket. 

Read More