Det hvite huset - en historie om omsorgsvikt

Illustratør: Sissel Horndal

Illustratør: Sissel Horndal

når mamma går
står jenta i det hvite huset opp

mamma
snakker høyt
ler
forteller historier
i telefonen
men jenta vet at bak smilet
gjemmer mamma
den oppgitte stemmen
den sinte stemmen
den stemmen bare jenta hører

pappa er i et annet hus
et annet sted
med en annen dame

jenta vet ikke om den nye damen er snill
vet ikke om hun får møte henne
vet ikke om hun også er en dame
med sint stemme
en dame som vil ha pappa for seg selv

er det noe du vil fortelle meg
sier læreren
ofte

minst en gang i uken
jenta i det hvite huset
rister på hodet
smiler alt hun kan
for at læreren ikke skal spørre mer

jenta i det hvite huset vet at hun må
gjemme tankene bedre
hun må
skjerpe seg
for hun vet
at det er hennes feil

alltid

jenta i det hvite huset
dekker tankene
med hvitveisteppet
lager frokost
pakker sekken
glemmer matpakken
på kjøkkenbordet                                          - Utdrag fra boken

Det hvite huset er en av bøkene i den nye serien LIVSMESTRING, og er en historie om de barna som får skylden for alt, selv om det er de voksne som er ansvarlige.

Livsmestring

Bøkene i Fagbokforlaget sin livsmestringsserie forteller historier om vonde opplevelser og tilstander – ting det er vanskelig å innrømme, sette ord på og å snakke om. Dette er også historier som mange barn og unge vil kjenne seg igjen i. Bruk bøkene som grunnlag for samtale i klasserommet eller la elevene dine få tilgang på dem slik at de som vil kan snakke mer om de ulike temaene. La dem bruke bøkene til å sette ord på sin historie.

Livsmestringsserien består av følgende bøker

Janus – en historie om kulturkonflikt
Toget – en historie om ensomhet
Vinduet – en historie om barnefattigdom
Ballongen – en historie om seksuell orientering
Den blå boksen – en historie om seksuelle overgrep
Det sorte teppet – en historie om sorg og død
Villdyret – en historie om de vanskelige barna
Flyttebyrået – en historie om skilsmisse
Ord – en historie om mobbing
(Lille) Speil – en historie om selvskading
Det hvite huset – en historie om omsorgssvikt
Den røde ryggsekken - En historie om selvmord, depresjon og angst

Livsmestring er sammen med folkehelse et av flere tverrfaglige tema som skal inn i revidert læreplan. Fagbokforlaget har i den forbindelse utviklet en serie på 12 bøker i samarbeid med forfatter og sosialpedagogisk rådgiver Janne Aasebø Johnsen.

Ønsker du å se nærmere på bøkene i LIVSMESTRING serien, gå inn på fagbokforlaget.no eller ta kontakt med Merete Heggernes for mer informasjon.