Hva er fordelen med raskere progresjon i leseopplæringen?

Fotograf: Eigil Rasmussen-Korsager

Fotograf: Eigil Rasmussen-Korsager

Av: Merete Heggernes

Det er mye snakk om raskere progresjon i den første leseopplæringen. Flere og flere lærere går bort fra å introdusere én bokstav i uken og sverger i stedet til to eller flere. Lesesenteret i Stavanger anbefaler to bokstaver i uken, helst på to ulike dager. De er opptatt av å presisere at raskere progresjon ikke handler om å rase gjennom alfabetet på kortest mulig tid, men at denne metoden der elevene får raskere tilgang til bokstavene, også gir bedre muligheter for tilpasset opplæring. På denne måten møter elevene alle bokstavene i alfabetet flere ganger i løpet av året, og det vil være hensiktsmessig for de elevene som strever og trenger mest mulig repetisjon. Elever som har god kjennskap til bokstavene, kan løftes og utfordres videre med mer komplekse tekster og oppgaver. Vi vet at forskjellene på leseferdighetene er store, og det er viktig at skolen klarer å tilby mest mulig tilrettelagt undervisning enten man er i den ene eller andre delen av skalaen. Målet er fremdeles at alle elever skal ha sikker bokstavkunnskap i løpet av første trinn.

Isi_m-blyant.jpg

I lys av dette har Elle Melle-forfatter Anne Lise Gjerdrum laget nye førstetrinnsbøker som gir lærerne mulighet til å velge et alternativt bokstavløp. Leseboken ABC danner det samme utgangspunktet, men nå kan du velge hvilke arbeidsbøker du vil ha til den. Elle Melle Snipp Snapp har en raskere bokstavprogresjon enn den ordinære arbeidsboken. Her er det lagt opp til to bokstaver i uken, slik Lesesenteret anbefaler. Det er lagt vekt på repetisjon, og det er supplert med mer komplekse tekster og oppgaver. Det er også laget en egen lærerveiledning til Elle Melle Snipp Snapp.

Anne-Lise Gjerdrum er en anerkjent lærebokforfatter og har undervist elever og kurset lærere i en årrekke. Hun mener at fordelen med raskere progresjon i leseopplæringen er at vi tidligere kan fange opp og gi hjelp til dem som sliter. Hun legger til at hun ikke selv har prøvd ut så rask progresjon, men Heidi Elin Vedde Harsjøen på 1. trinn ved Heggedal skole har dette å si om Elle Melle Snipp Snapp etter å ha prøvd det ut på sine elever i snart to år:

Det går kjempefint å lære to bokstaver i uken. Ungene lærer seg bokstavene, og ettersom vi får en ny runde i 1B-boka nå i vårsemesteret, får alle repetert det de eventuelt ikke fikk med seg i første omgang.

«Det går kjempefint å lære to bokstaver i uken. Ungene lærer seg bokstavene, og ettersom vi får en ny runde i 1B-boka nå i vårsemesteret, får alle repetert det de eventuelt ikke fikk med seg i første omgang. Dette er det andre året vi kjører to bokstaver i uken, og med den erfaringen det har gitt oss, vil vi fortsette med det fremover. I Elle Melle har jo sangene også en vesentlig plass, og elevene elsker dem! De synger mer enn gjerne og kan de fleste utenat, så det er en stor styrke for oss i bokstavinnlæringsprosessen.»

Her kan du lese mer om Elle Melle Snipp Snapp og ønsker du å bestille vurderingseksemplar, kan du søke om dette HER