Back to All Events

Bokpresentasjon: Dramaserien "Skam" (Studentsenteret)

  • Akademika Studentsenteret Parkveien 1 5007 Bergen (map)

Hva var det med dramaserien Skam?

Serien fenget hele Norges befolkning. TV-seere i alle aldre fulgte nøye med på de fem unge jentene og deres møte med livets utfordringer. 

Den nye boken "Dramaserien Skam" tar opp dette som tema og analyserer de ulike perspektivene serien har på religion/livssyn, identitet, verdier, seksualitet, psykiske lidelser, kjærlighet. Boken tar også opp seriens mange temaer, form, resepsjon, og didaktiske muligheter.

Kom og hør hva det var som gjorde at SKAM ble et internasjonalt fenomen og så spesielt karakteriserende for vår tid - fra redaktørene selv!

Redaktører: Synnøve Skarsbø Lindtner & Dag Skarstein
Samtaleleder: TBA


Forlaget om redaktørene:
Synnøve Lindtner er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet doktoravhandling om det feministiske bladet Sirene, og forsker på emner relatert til kjønn, offentlighet og populærfeminisme. 

Dag Skarstein er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og fagutdanning ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hans forskning retter seg mot ungdom, læring og fiksjonslesing, og han har publisert artikler om dette både nasjonalt og internasjonalt.

Earlier Event: October 1
Møter med Kina