Back to All Events

Boklansering: Dramaserien "Skam" (Kronstad)

  • HVL Kronstad, Fyrrommet Inndalsveien 28 5020 Bergen (map)

Medieforsker Synnøve Lindtner (UiB) og litteraturdidaktiker Dag Skarstein(OsloMet) har redigert boka "Dramaserien 'Skam'". Serien hadde en uvanlig sterk virkning på sitt publikum, og den skulle etter hvert få et internasjonalt nedslagsfelt som ingen andre norske populærkulturelle produksjoner. En av grunnene til den enorme interessen rundt "Skam" er at serien oppleves som spesielt karakteriserende for vår tid. Denne boken analyserer "Skam"s særtrekk som kulturelt og medialt fenomen, og den belyser hvordan serien kan trekkes inn i ulike skolefag.

Boken retter seg mot lærere, lærerstudenter, forskere og andre som har interesse for ungdom og medier i en tid da medielandskap og medievaner er i rask endring. Bokens analyser, begreper og innsikter vil være svært nyttige i norskfaget, men er også relevante for mediefag, samfunnsfag og religion/livssyn/etikk.

Redaktørene presenterer boken, og vi får dialog mellom dem og litteraturviter Åse Bjørg Høyvoll Kallestad fra norskmiljøet ved HVL om hvordan serien og boken kan brukes i undervisningen.

Vi feirer utgivelsen med kaffe og kake!
For at det skal bli nok kake til alle, er det flott om du melder deg på arrangementet her innen kl.12 onsdag 3. oktober.

Hjertelig velkommen!


Om redaktørene:
Synnøve Lindtner er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet doktoravhandling om det feministiske bladet Sirene, og forsker på emner relatert til kjønn, offentlighet og populærfeminisme. Hun fikk i 2017 midler fra Rådet for anvendt medieforskning til å forske på den offentlige debatten rundt ungdomsserien "Skam".

Dag Skarstein er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og fagutdanning ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hans forskning retter seg mot ungdom, læring og fiksjonslesing, og han har publisert artikler om dette både nasjonalt og internasjonalt.


Om innholdet i "Dramaserien 'Skam'. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter":
• Bokens første del tar for seg "Skam"s dramaturgi, komposisjon og produksjon. Gjennom bruken av digitale kommunikasjonsformer utgjør serien et vendepunkt i måten dramaer komponeres, produseres og distribueres på. 
• Bokens andre del omhandler de viktigste temaene i serien, som identitet, verdier, religion, seksualitet, psykiske lidelser, kjærlighet og betydningen av å tilhøre et fellesskap. 
• I bokens tredje del rettes fokuset på mottakelsen og tolkningene av serien blant seerne og i media.
• Boken avsluttes med praktiske undervisningsopplegg og en diskusjon om hvorfor det er riktig og viktig å trekke serien inn i undervisningen.