Back to All Events

Boklansering: Nevrologi og nevrokirurgi 7. utgave

  • Rikshospitalet Sognsvannsveien 20, Rødt auditorium 0372 Oslo (map)

Velkommen til lansering av Nevrologi og nevrokirurgi - fra barn til voksen 7. utgave

______________________________________________________

TID: Onsdag 29. mai, klokken 12:00 til 13:00

STED:

______________________________________________________

Program:

Forfriskninger utenfor auditoriet

Velkommen og innledning v/Nikolai Fjeld, forlagsredaktør

 Presentasjoner av kapitler fra boken v/redaktører for boken, Eirik Helseth, Terje Rootwelt og Hanne Flinstad Harbo

 

Boken Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen presenterer norsk nevrologi og nevrokirurgi med tilgrensende områder, og dekker tilstander både hos barn og voksne.

Den syvende utgaven av boken er betydelig omarbeidet i forhold til tidligere utgaver. Det er kommet til nye forfattere og nyskrevne kapitler om cerebrovaskulære sykdommer, nevrotraumatologi, nevrogenetikk, nuklærmedisinsk bildediagnostikk, nevrologisk undersøkelse av nyfødte og større barn, søvnsykdommer, autonome forstyrrelser, kognitiv svikt og demens, ataksier og spastiske pareser, intrakraniale/intraspinale svulster og rusmiddelrelaterte nevrologiske sykdommer. Fagområdet er i en rivende utvikling. Det har for eksempel siden forrige utgave skjedd vesentlige endringer i håndtering av hjerneslag, multippel sklerose og hjernesvulster.