Back to All Events

Norskfaget mellom fortid og framtid

  • Litteraturhuset i Trondheim, Sellanraa Søndre gate 1 7011 Trondheim Norge (map)
norskfaget.jpg

Hva skal kjennetegne framtidas norskfag? Med utgangspunkt i den nye boken Norskfaget mellom fortid og framtid møter forfatter Jon Smidt Henning Fjørtoft til bokbad og diskusjon om fagets muligheter og verdi.

Jon Smidt snakker om norskfagets rolle i offentligheten, og om hva slags lese- og skriveopplæring elever vil trenge i fremtiden. I samtale med Henning Fjørtoft vil han fortelle om sine erfaringer som norsklærer og lærerutdanner og om sitt syn på norskfaget i skolen. 

Jon Smidt er professor emeritus i norskdidaktikk ved NTNU. Han har lang undervisningspraksis fra videregående skole, universitet og høgskole, og har forsket på litteraturresepsjon, litteraturarbeid, skriving og skriveopplæring.

Henning Fjørtoft er postdoktor ved NTNU, hvor han jobber med områdene norskdidaktikk, vurdering, literacy og skoleutvikling. Han har blant annet utgitt: Norskdidaktikk (2014) og Effektiv planlegging og vurdering (2016, 2. utg). 

Earlier Event: April 19
Ordriket-kurs i Trondheim
Later Event: May 14
Fagdag i rettslære