Back to All Events

Fagdag i rettslære

  • Thon Hotel Opera 4 Dronning Eufemias gate 0154 Oslo Norge (map)
Rettslære 2.jpg
 

Vi inviterer til fagdag i rettslære 14. mai. Vi tilbyr et innholdsrikt program for lærere som underviser i rettslære på videregående skole.

Kursavgift: Kr 750,-
Påmeldingsfrist 01. mai
Bindende påmelding

PROGRAM

9:00 – 09:30 REGISTRERING

09:30 – 10:00 PRESENTASJON AV NY RETTSLÆRE 2
Alle deltakere får boken og EKSAMEN – LØSNINGSFORSLAG HØST 2017
Hasse Bergstrøm presenterer 4. utgave av Rettslære 2 og gir en gjennomgang og drøfting av eksamensoppgaven H 2017.

10:30 PAUSE

10:45-11:30 EKSAMEN – LØSNINGSFORSLAG HØST 2017
Fortsetter

11:30 LUNSJ

 12:30– 13:45 DET OFFENTLIGES ERSTATNINGSANSVAR SOM ARBEIDSGIVER I LYS AV NYERE RETTSPRAKSIS
Foredrag med Torgeir J. Finne, advokat med møterett for Høyesterett. Han prosederte en nylig avsagt høyesterettsdom, HR-2017-2292-A avsagt 5.12.2017 – Kodebrikkedommen, som kaster betydelig lys over det offentliges erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1. Finne vil redegjøre for arbeidsgiveransvaret i lys av Kodebrikkedommen og annen nyere rettspraksis.

13:45 PAUSE

 14:00 – 15:00 ANGRER DU?
Thomas Iversen fra Forbrukerrådet tar for seg angrerett i forbrukerkjøp, med særlig vekt på gjennomføring og tap av angreretten når en vare er tatt i bruk.

Earlier Event: April 23
Norskfaget mellom fortid og framtid
Later Event: May 24
Ordriket-kurs i Bergen