Back to All Events

Boklansering: Frivillighetens kraft

  • Amalies hage, hovedbiblioteket i Bergen Strømgaten 6 5015 Bergen (map)

Verdighetsenteret og Fagbokforlaget ønsker velkommen til lanseringen av boken Frivillighetens kraft – organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen!

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men på grunn av servering ønsker vi at du melder deg på.

Er du opptatt av frivillighet og god eldreomsorg? 

Frivillighetens kraft belyser organisering og ledelse av frivillig innsats og hvordan frivillige kan bidra i eldreomsorgen. Boken handler om frivillighet rettet mot hjemmeboende eldre, beboere på sykehjem, personer med demens og innenfor det palliative feltet. Gjennom ulike blikk fra både teori og praksis får forfatterne fram det store potensialet som ligger i frivilligheten.

Målgruppen for boken er personer som organiserer og leder frivillig innsats i eldreomsorgen: ansatte i frivillige organisasjoner, på frivilligsentraler, i helse- og omsorgssektoren. Boken henvender seg også til en bred gruppe studenter og kan i tillegg være nyttig for personer som selv er frivillige eller ønsker å bli det.


En etterlengtet fagbok på feltet er endelig kommet. Under kveldens arrangement får du møte: 

Heikki Holmås, styreleder i Frivillighet Norge, snakker om frivillighetens kraft, muligheter og utfordringer i eldreomsorgen

Redaktørene Eirin Hillestad og Julie Tessem i samtale med to av forfatterne; 
Oddvar Førland, forsker ved Senter for omsorgsforskning Vest/professor ved VID og Torill Kongsbakk, daglig leder av stiftelsen Sesam

Eli Lea, doktorgradsstipendiat ved VID, introduserer en kreativ metode ansatte og frivillige kan ta i bruk i demensomsorgen

Stein Husebø, lege og Verdighetsenterets grunnlegger, snakker om verdighet, frivillighet og livsprosjektet
 

Ved åpning blir det servert bobler og kake - velkommen! 


Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter og en ideell stiftelse som forener og formidler kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen.