Back to All Events

Boklansering: Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning

  • USN, Campus Vestfold Raveien 215 3184 Horten (map)

Fagbokforlaget har gleden av å invitere til lansering av boka Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning av Hilde Dehnæs Hogsnes.

Program

- Velkommen
- Forfatter presenterer boka
- Kommentar ved Aslaug Andreassen Becker, OsloMet
- Innlegg ved Tone Bjørklund Ring og Ann Helen Fossen
- Avsluttende ord v/ Forlaget

Velkommen!


Hvordan kan barn delta aktivt i arbeidet med å skape gode overganger når de slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skolen? Spørsmålet er sentralt i denne boka, der hovedanliggendet er å trekke fram betydningen av å se overgangen som en prosess hvor barn selv er aktive bidragsytere.

Barn møter både SFO og skolen med bakgrunn i sine tidligere erfaringer, og det er barnehagelæreres, grunnskolelæreres og SFO-ansattes ansvar å legge til rette for at barna får overføre sin kompetanse i møte med nye miljø. Dette krever reelt samarbeid på tvers av de institusjonelle grensene. Barns erfaringer og opplevelser må gjøres gjeldende, og samarbeidet må inkludere samhandling og dialog.

Boka retter seg mot barnehagelærerstudenter i bachelor- og masterutdanning og mot ansatte i barnehage, skole og skolefritidsordning.


Earlier Event: March 19
Boklansering: Frivillighetens kraft
Later Event: May 6
Fagdag i næringslivsøkonomi