LOGO - GRIP matematikk, naturfag, samfunnsfag.jpg

Grunnskole på lett norsk

GRIP er en serie med læremidler innen grunnskolefagene matematikk, naturfag og samfunnsfag. Serien er skrevet for voksne og deltakere i voksenopplæringen, men passer også for elever i kombinasjonsklasser samt norske elever med behov for ekstra tilrettelegging. GRIP er skrevet på lett norsk og har et voksent uttrykk.

Fag og språk

GRIP har en jevn språklig progresjon. Verket fokuserer ikke bare på faget, men også på språkutviklende begrepsinnlæring og grammatikk. Forfatterne har hatt fokus på å øke ordforrådet i takt med fagkunnskapen, noe som motiverer deltakerne til å bli bedre i norsk. I arbeidsoppgavene vil deltakeren kunne jobbe med fagstoffet i tillegg til læringsstrategier, norsk grammatikk og tekstskriving på norsk.

 
GRIP-figure-1.jpg.png
 
GRIP-figure-2.jpg.png

Komponentstruktur

Deltakerkomponentene til GRIP består av grunnbøker og arbeidsbøker samt digital utgave av alle bøkene med innlest lyd. Læreverket følger kompetansemålene fra 1.–10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet og er delt inn i tre:
GRIP 1 dekker 1.–4. trinn
GRIP 2 dekker 5.–7. trinn
GRIP 3 dekker 8.–10. trinn

 
 

Forfatterne

fagbokforlaget_forfattere_1478_shv.jpg

Samfunnsfag og naturfag

Ingrid Værum Larsen har lenge undervist voksne innvandrere og elever i kombinasjonsklasser. Hun har jobbet med fagene samfunnsfag og engelsk på grunnskole for voksne, og med norskopplæring for spor 1-elever. Ingrid har skrevet samfunnsfagdelen i GRIP 1 og 2, og alle tre samfunnsfagbøkene i GRIP 3; geografi, samfunnskunnskap og historie.
Tove Haugsland har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for voksne. Tove har skrevet naturfagdelen i GRIP 1 og 2, og GRIP 3 naturfag.

Samtidig som språket er forenklet, har vi prøvd å bygge opp ordforrådet til elevene gradvis ved å ha fokus på ordlæring.
— Ingrid værum larsen
Hermandrud-Norge-norway-fotoknoff-sven-erik-knoff-2691.jpg

Matematikk

Grete Angvik Hermanrud har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun har også vært engasjert av Utdanningsdirektoratet for å utvikle eksamensoppgaver i matematikk for voksne i grunnskoleopplæringen. Grete er for tiden tilknyttet Trondheim voksenopplæring. Hun har skrevet matematikkbøkene i GRIP 1, 2 og 3.
Liv Hermanrud underviser i matematikk på Byåsen videregående skole og har erfaring med både innføringsklasser og vanlige klasser. Hun er medforfatter av GRIP Innføring og GRIP 3 Matematikk.


Ønsker du mer informasjon om GRIP og andre læremidler innen norsk som andrespråk?