bruker skriveverktøy.jpg

Skriveverktøy

Skriveverktøyet er en av våre mest populære nettressurser for videregående opplæring. Hundrevis av elever bruker verktøyet når de skriver eksamen, hjemmeoppgaver eller når de trenger en sjangeroppfriskning.

Verktøyet er bygd opp som skriverammer med én ramme per avsnitt. Til hver del av oppgaven får eleven veiledning til hva avsnittet bør inneholde. Hver sjanger inneholder en modelltekst der man kan huke av for virkemidler i teksten. I tillegg inneholder skriveverktøyet refleksjonsspørsmål som hjelper eleven i gang med analysen, samt en sjekkliste før levering.

Skriveverktøyet står på den nasjonale listen over tillatte nettressurser under eksamen.


 

Undervisningsfilmer

Våre elleve undervisningsfilmer gir eleven konkrete fremgangsmåter til hvordan man arbeider med de skriftlige sjangrene. Filmene egner seg som periodestarter, instruksjon og repetisjon. I filmene forklarer erfarne norsklærere hvordan man skriver alt fra novelleanalyse til søknad og CV, og forklarer komplekst stoff på et lettfattelig språk som også minoritetsspråklige elever kan følge.


 

Leseverktøy

Leseverktøyet gir deg 60 tekster i ulike sjangre, fordelt på tre nivåer. Ressursen er laget for elever som trenger ekstra støtte i norsk, men kan tilpasses alle elever. Til hver tekst hører det tre deler: analyse, grammatikk og fagbegreper – alt eleven trenger for å jobbe med tekster. Eleven kan også huke av i bokser for å se ordklasser og virkemidler i tekstene.

Her kommer du garantert til å finne tekster du ønsker å bruke i undervisningen!


 

Litterære tidslinjer

De litterære tidslinjene gir elevene oversikt over litteraturhistorien fra middelalderen og frem til i dag. Hver periode har sin egen tidslinje, med en avsluttende repetisjons-quiz.

Nettressursen fungerer som timestarter, periodestarter, leksehjelp og repetisjon før eksamen.

 

Intertekst og Signatur - fagnettsteder

intertekst nettressurs_crop.jpg
signatur nettressurs_.JPG

Norskverkene Intertekst og Signatur har hvert sitt fagnettsted hvor du kan finne mange nyttige oppgaver og ressurser til undervisningen. Her ligger det blant annet oppgaver til hvert kapittel, grammatikkoppgaver, tekstoppgaver og lærerressurser knyttet til verket.

På fagnettstedene finner du også lenker til flere av nettressursene som er nevnt i denne artikkelen.

Besøk fagnettstedene:


Interessert i å få informasjon og oppdateringer fra Fagbokforlaget?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer innen de fagområdene du interesserer deg for! Dette er den beste måten å holde seg oppdatert på mot fagfornyelsen.

Følg Norsk VGS på Facebook! Her poster vi om stort og smått innen norskfaget, har konkurranser og gir tips til undervisningen.