Tett på Anne-Marie Schulze

Fotograf: Bård Gundersen

Fotograf: Bård Gundersen

Av: Hilde Kristoffersen

Anne-Marie Schulze er en av våre mest produktive forfattere. Hun er medforfatter på norskverket Intertekst for studieforberedende, og på serien «#». Serien «#» består foreløpig av to bøker #nynorsk og #novelle. Dette er tekstsamlinger til norskundervisningen, med tekster, oppgaver og teoridel. Hun har også skrevet tyskverkene våre fra ungdomstrinnet til nivå III på videregående: Los geht`s, Servus!, Weiter geht`s og Noch weiter. I tillegg står hun bak Skriv bedre tysk!, som er en minigrammatikk med skrivetips.

-Trykksverten på revisjonen av Los geht’s er så vidt tørket, men Anne-Marie hviler ikke på laurbærene av den grunn. Nå er hun i gang med revisjonen av Servus! og med ny bok, #novelle.

I tillegg til skrivingen er Anne-Marie også en erfaren lektor, sensor og kursholder. Hun kjenner til klasseromssituasjonen og dens utfordringer, og hun har gode tips til undervisningen. Har du ikke vært på kurs med Anne-Marie før, kan du bli litt bedre kjent med henne nå:

Fotograf: Bård Gundersen

Fotograf: Bård Gundersen

Hvilken bakgrunn har du?

Jeg har cand.philol.-grad med fagene tysk, litteraturvitenskap, nordisk og latin fra Universitetet i Oslo og Christian-Albrechts-Universität i Kiel. I tillegg har jeg praktisk-pedagogisk utdannelse fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Blindern.

Hva har vært din hovedoppgave i arbeidet med Intertekst, serien «#» og tyskverkene?

Intertekst ble skrevet av en forfattergruppe og vi fordelte kapitlene mellom oss. Hovedoppgaven min har vært litteraturkapitlene og kapitler som har med analyse og virkemidler å gjøre. Noen av kapitlene skrev vi sammen. I #-serien har vi samlet tekster vi liker, og laget ulike opplegg.

Når det gjelder tyskbøkene, er jeg eneforfatter, så der skriver jeg det meste selv. Jeg får selvsagt gode råd og viktige tilbakemeldinger fra redaktører og konsulenter hele veien.

Hva har vært mest krevende i de ulike skriveprosessene?

Det som er mest krevende, er å finne spennende innfallsvinkler til vanskelig stoff. Det er viktig å treffe elevene både med språk og tekstutvalg.

Hva har vært det mest givende i de ulike skriveprosessene?

Det som er mest givende er å se at det går framover, og at det blir gode sluttprodukter. Når bøkene funker godt i klasserommet, er det gøy!

IMG_3391.jpg

Hvordan har det vært å jobbe i en forfattergruppe kontra alene som forfatter?

Jeg liker begge deler veldig godt. Det morsomme med en forfattergruppe er all idémyldringen og de umiddelbare reaksjonene. Man blir kreativ og får mange idéer av å jobbe sammen i gruppe. Det er utviklende, inspirerende og selvsagt lærerikt. En forfattergruppe er satt sammen av folk med ulike egenskaper og kvalifikasjoner, og det gjør jo at det blir et spennende mangfold.

Fordelen med å jobbe alene, er at det går raskere å ta avgjørelser, og man får prege enda mer av innholdet. Samtidig så er det litt skummelt, for det blir et mer personlig sluttprodukt, kanskje.

Har du noen råd til andre som har lyst til å engasjere seg i utviklingen av læreverk?

Dersom du har gode idéer, bør du ta kontakt med et forlag og be om å få vise det fram. Stå på! Man må ikke la seg knekke av tøffe tilbakemeldinger, men ta det som velmenende råd.