Back to All Events

Boklansering: Den observerende barnehagelæreren

Vi inviterer til boklansering av Den observerende barnehagelæreren, skrevet av Mona Halsaunet Frønes.

Program

Velkommen 
Forfatter presenterer boken
Avsluttende ord v/ forlaget

9788245022759.jpg

Om boken

Hvordan bli en god observatør?

Gjennom å delta i barnehagens hverdagsliv blir barnehagelæreren kjent med barna og deres interesser og preferanser. Samtidig trenger han/hun gode metoder for å observere og danne seg et helhetlig bilde av det enkelte barnet og samspillet i barnegruppa. Forfatteren går inn i observasjonsbegrepet og hva dette kan bety for barnehagelærerens yrkesutøvelse. Hva innebærer observatørrollen? Hvilke observasjonsmetoder oppleves riktige å bruke i ulike sammenhenger? Hva må barnehagelæreren reflektere over?

Den observerende barnehagelæreren ønsker forfatteren å gi svar på disse spørsmålene. I boka blir leseren presentert for ulike sider av observasjon som arbeidsmetode. For å underbygge det fagteoretiske stoffet gir forfatteren flere eksempler på observasjoner fra barnehagehverdagen.

Earlier Event: December 5
Boklansering: Byens glemte hager