Back to All Events

Velkommen til samtale med Inge Nordhaug og Dag Øystein Nordanger

  • Førde bibliotek Angedalsvegen 5 6801 Førde (map)

Dessverre er mange barn utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og opplever å ikke bli sett av de menneskene de møter utenfor hjemmet. De fleste som jobber med barn i skole, barnehage, organisasjoner eller institusjoner har opplevd å undre seg over noe barn har sagt eller gjort, men har ikke kompetanse eller mot til å gjøre det som skal til for å hjelpe barnet.

Inge Nordhaug er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og ansatt ved RVTS Vest, Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Han har gitt ut boka Kva ser vi - kva gjer vi. Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver. Boka gir en innføring i barnehagens og skolens plikter ifølge lovverket, og gir både faglig innføring og praktisk handlingskompetanse i hvordan man går fram for å avdekke og varsle om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Dag Øystein Nordanger er psykologspesialist ved RVTS vest og professor i psykologi ved OsloMet. Han har vært en ledende fagperson i Norge når det gjelder forståelsen av  traumer i oppveksten, og er blant annet forfatter av den anerkjente boken Utviklingstraumer.
 

PROGRAM:

Velkommen

Introduksjon av boka
ved Nikolai Fjeld, forlagsredaktør i Fagbokforlaget

Presentasjon av boka gjennom samtale mellom forfatter
Inge Nordhaug og Dag Øystein Nordanger 


Vel møtt!