Valget nærmer seg, og for mange betyr det et ekstra fokus på samfunnsfagene i høst. Fagene er ikke bare en viktig del av læreplanene, men også en forutsetning for å forstå verden og menneskene rundt oss.

Nå feirer vi skolestart med en samfunnsfagkampanje hvor vi har samlet læremidler for grunnskole, videregående og voksenopplæringen. Du får 20 % rabatt på en rekke læremidler ut august, og mange av disse kan kombineres på tvers av trinn og elevgrupper. I tillegg lanserer vi en ny, gratis nettressurs om demokrati og medborgerskap.

Her får du en oversikt over verkene som inngår i kampanjen.


2019_Banner_Plain.jpg

Historier i samfunnsfag

Ta elevene dine med på ti magiske reiser gjennom historien med denne skjønnlitterære leseserien. Bøkene finnes på tre lesenivåer og egner seg godt for tverrfaglig arbeid. Serien består av både trykte og digitale komponenter, og læreressursen tilrettelegger for en spennende og variert undervisning - full av lærerike overraskelser.
Les mer.

Kampanjekoden 319 464 gir 20 % rabatt på alle komponentene i serien ved bestilling til: ordre@fagbokforlaget.no.
Rabatten er gyldig frem til 31.08.19

 
BIG-GRIP-2.jpg

Grunnskole på lett norsk

Denne serien med læremidler på lett norsk finnes for matematikk, naturfag og samfunnsfag. Serien dekker kompetansemålene fra 1. - 10. trinn. Grip er skrevet for voksne og deltakere i voksenopplæringen, men passer også godt for elever i kombinasjonsklasser, samt norske elever med behov for ekstra tilrettelegging.

Du får 20 % rabatt på alle trykte bøker i GRIP-serien, både grunnbøker og arbeidsbøker. Oppgi kampanjekode 319 464 ved bestilling til ordre@fagbokforlaget.no.
Rabatten er gyldig frem til 31.08.19.

Les mer om GRIP her.

 
Kort Forklart (978-82-11-02313-1) - series - banner.jpg

Spennende faktatekster

Kort forklart er et digitalt verk bestående av 31 bøker som dekker sentrale temaer innenfor samfunnsfag og naturfag. Verket passer for flerspråklige elever, men også for norskspråklige elever som trenger tilrettelagte tekster eller faglig påfyll.

Du får 20 % rabatt på den komplette serien. Oppgi kode 319 464 til digitalt@fagbokforlaget.no ved bestilling. Rabatten gjelder til 31.08.19.

 
BANNER---Plenum---proposal-2.jpg

Plenum

Plenum er et digitalt læremiddel for samfunnsfag på ungdomstrinnet. Læremiddelet legger til rette for en moderne og variert undervisning som gir elevene redskapene og motivasjonen de trenger for å bli aktive medborgere.

Plenum er gratis, men krever innlogging. Kontakt digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang.