alternative-energy-background-blue-1036936.jpg

Nytt for grunnskolen

Fagbokforlaget er i full gang med å utvikle nye og spennende produkter tilpasset den nye læreplanen og fagfornyelsen i 2020. Med utgangspunkt i utfordringene som både lærer og elev møter i en moderne skolehverdag, har vi også utviklet flere nye læremidler i 2019. Her finner du siste nytt av trykte og digitale læremidler for barne- og ungdomstrinnet denne våren.

 
tidslinje.JPG
Den hemmelige klubben_edited.jpg
Blodsbrødre.jpg
verkstedet_planke_med_tomater_og_logo_1200.jpg

PLENUM

Et heldigitalt verktøy i samfunnsfag for ungdomsskolen. Her finner du tidslinjer, filmer og oppgaver som lærer elevene om demokrati og medborgerskap, som er en viktig del av den nye læreplanen. I tillegg kan du ta elevene med på en visitt til Stortinget ved hjelp av to virtuelle omvisninger. Ressursen er utviklet med støtte fra UDIR, og legger vekt på at elevene selv skal undersøke og vurdere ulike spørsmål og problemstillinger knyttet til samfunn og politikk. I tillegg lærer de å reflektere rundt sin egen rolle og påvirkningskraft som en del av det norske demokratiet.
Plenum lanseres i 2019.


 

EVENTYRLIG MATEMATIKK

En leseserie i matematikk for elever i 5. - 8. klasse. Denne bokserien lar elevene fordype seg i tallenes utrolige verden, og setter læren og viktigheten av tallkunnskap i et historisk perspektiv. Hver av bøkene tar for seg et nytt tema, som koding, tallrekker og Pytagoras. Bøkene er rikt illustrert, og har oppgaver og spørsmål som oppmuntrer elevene til undring og oppdagelse. Bøkene egner seg godt til tverrfaglig undervisning i fag som matematikk, historie og norsk. Den kan også være en fin inngang til ulike emner i matematikken. Serien finnes på begge målformer, og er også tilgjengelig som digitale bøker gjennom fagbokforlagets digitale bibliotek lesedilla.no, som lanseres i 2019.

 

HISTORIER I SAMFUNNSFAG

Skjønnlitterær leseserie som  tar elevene med på ti spennende reiser gjennom verdenshistorien. Serien gjør historiefaget levende, engasjerende og tilgjengelig for elever på alle lesenivåer, med lærerike illustrasjoner som bidrar til å formidle handlingen. Alle titlene finnes på begge målformer, og som digitale bøker med innlest tekst. Bøkene gir læreren en unik mulighet til å drive differensiert undervisning i klasserommet på en måte som inkluderer alle. Bøkene egner seg godt til tverrfaglig undervisning, og finnes på tre ulike lesenivåer: 3 - lett, 4 - middels og 5 - høyt. Det utvikles også en egen læreressurs med en rekke ulike undervisningsopplegg i faget. Bøkene er også en del av lesedilla.no, som lanseres i 2019.
Les mer og bestill her.


VERKSTEDET (MAT OG HELSE)

Et heldigitalt læremiddel for de praktisk-estetiske fagene kunst og håndverk, musikk og mat og helse på ungdomstrinnet. Nytt av året er fagområdet mat og helse. På denne nettressursen finner du undervisningsfilmer, praktiske gjørefilmer, bilder, tekster, oppgaver og tidslinjer. Alt er tilpasset læreplanen, slik at du kan drive spennende og kvalitetssikret undervisning. Verkstedet gir elevene god støtte ved forberedelse til timer, prøver og prosjekter, og er på den måten svært egnet til omvendt undervisning. Verkstedet tilrettelegger også godt for tverrfaglig arbeid med samfunnsfagene. Ved hjelp av dyptgående intervjuer og innblikk i mange ulike yrker og arbeidsområder, får elevene se hvordan de praktisk-estetiske fagene påvirker hverdagen og samfunnet rundt oss.
Les mer og bestill her.