Ledig stilling: Forlagsredaktør for sykepleie

Fagbokforlaget søker forlagsredaktør for sykepleie som får ansvaret for å videreutvikle forlagets portefølje for faget.

 Vi søker deg som har solid kjennskap til og interesse for utvikling av sykepleiefaget i Norge. Du har digital kompetanse og er god til å lede prosjekter. Du liker å ha mange baller i luften, men har også evne til å lande dem.

 Stillingen inngår i Fagbokforlaget akademisk.  

 

Arbeidet består i å

 • utvikle de beste læremidlene for sykepleiefaget.

 • etablere gode forfatterrelasjoner og videreutvikle eksisterende nettverk.

 • vedlikeholde eksisterende og videreutvikle en økonomisk lønnsom portefølje

 • delta på interne og eksterne møter, fagsamlinger og aktuelle konferanser

 • holde seg oppdatert innen sitt fagområde - faglig, forskning og politisk.

Personen vi søker, må ha

 • relevant høyere helsefaglig utdanning

 • bred kunnskap om sykepleie  

 • evne til å vedlikeholde og etablere god kontakt med forfattere og pensumbesluttere

 • god språklig, analytisk og pedagogisk vurderingsevne og god muntlig og skriftlig formidlingsevne

 • høy evne til å arbeide selvstendig og systematisk. Du må være utadvendt og å ta initiativ er noe som ligger naturlig til deg. Du er serviceinnstilt og flink til å samarbeide med andre

 • anledning til å reise i jobben.

  

Arbeidssted: Bergen
Søknad og CV sendes per e-post til jobb@vigmostadbjorke.no.

For mer informasjon:
Redaksjonssjef,  Roald Valle
Mobil 97554831
roald.valle@fagbokforlaget.no

Forlagsredaktør sykepleie, Liv Tønjum
Mobil 970 57 427
liv.tonjum@fagbokforlaget.no