INVITASJON TIL TABULA GRATULATORIA

 «Uten sammenligning»

Festskrift til Eivind Smith på 70-årsdagen

eivind%2Bsmith_cut.jpg

For English version, please scroll down

Professor dr. juris, dr.h.c. Eivind Smith ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, fyller 70 år den 4. desember 2019. I den forbindelse vil venner og kolleger hedre ham med festskriftet Uten sammenligning. Festskriftet utgis av Fagbokforlaget og vil foreligge til åremålsdagen.

Gjennom mer enn 40 år har Eivind Smith satt sitt preg på flere juridiske fag, hovedsakelig norsk og komparativ forvaltningsrett og konstitusjonell rett. Jusprofessoren er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som æresdoktor i flere land og ridder av den franske Æreslegionen. Han har vært en viktig og engasjert aktør i rettsutviklingen og samfunnsdebatten i Norge. Han har skrevet en lang rekke rettsvitenskapelige artikler og bøker, ledet eller deltatt i flere offentlige utredninger og granskninger, og ytret seg utallige ganger i offentligheten.

Eivind Smith har gjennom årene samarbeidet med norske og utenlandske spesialister både innenfor sine egne og andre fagfelt. Dette gjenspeiles i festskriftet, hvor jurister, statsvitere, historikere, dommere, politikere og andre har samlet seg for å hedre jubilanten.

Redaksjonskomiteen vil med dette invitere deg til å forhåndsbestille festskriftet og samtidig få navnet ditt i Tabula gratulatoria.

 Kristiansand / Oslo

15. august 2019

Inge Lorange Backer         Sunniva Bragdø-Ellenes               Svein Eng

Iris Nguyen Duy                 Bjørn Erik Rasch