En sommerhilsen fra barnetrinnet

god_sommer_ordriket.jpg

Skoleferien nærmer seg med stormskritt, og snart skal lærebøker og klasserom byttes ut med strand, sol og late dager. Før du tar ferie kan det være nyttig med en liten oppsummering av de viktigste sakene fra barnetrinnet denne våren.
Derfor har vi samlet en oversikt her. God sommer!


Støtte til digitale læremidler

Visste du at du kan søke støtte fra UDIR til digitale læremidler? Den teknologiske skolesekken har som formål å gi elevene kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering via tilgang til gode digitale læremidler. I tillegg stilles det krav til trygge og brukervennlige innloggingsløsninger. Du kan søke om tilskudd til digitale læremidler, og Fagbokforlaget tilbyr en rekke titler som inngår i den teknologiske skolesekken. Blant dem er Elle Melle, Ordriket og Junior Scoop. Søknadsfristen er 1. juli.
Du finner både titteloversikt og søknadsskjema ved å klikke her.


main-banner (1).jpg

Ordriket bokstavoppdrag

Den selvstendige Leseserien Ordriket Bokstavoppdrag består av 29 bøker. Serien handler om Sam og Ina, som har et detektivbyrå i trehytta i hagen til Sam. Hver av bøkene tar for seg et nytt oppdrag, og historiene er rikt illustrerte i samarbeid med flere ulike illustratører. Bøkene egner seg godt til både selvstendig lesing og høytlesning i klassen, og gir godt grunnlag for utforskning og undring rundt språklige fenomener.
Du kan lese mer om bokstavoppdragene ved å klikke her.


Elle Melle Snipp Snapp: jobb med raskere bokstavprogresjon!

FBF-BANNER---Elle-Melle-snipp-snapp.jpg

Den 13. juni kunne Lesesenteret melde at raskere tilgang på bokstavene gjør mange elever til bedre lesere. Den første norske studien på feltet viser til gode resultater i klasserommet. Med rask progresjon får elevene god tid til å bruke de bokstavene de mestrer godt, samtidig som de får flere muligheter til øving og repetisjon på bokstavene de trenger å jobbe mer med. Dette gjør det også lettere for læreren å forstå hvilke elever som strever med hvilke bokstaver, og å tilrettelegge veiledningen deretter.

Denne våren lanserte Fagbokforlaget den siste boken i norskverket Elle Melle Snipp Snapp, som har fokus på rask bokstavinnlæring og tildlig tilgang til hele alfabetet. Elle Melle Snipp Snapp finnes også i den teknologiske skolesekken, og er et av verkene du kan søke innkjøpsstøtte til via UDIR. Nå er serien komplett for 1, - 4. trinn. Den finnes både i papirutgave og digitalt, på begge målformer.


Bøker med mening - leseserier for barnetrinnet

Utforskende læring er en viktig del av den nye læreplanen, og går hånd i hånd med dybdelæring og tverrfaglighet. Denne våren har vi lansert tre ulike leseserier for barnetrinnet, med fokus på leseglede og gode fortellinger. Bøkene vil kunne bidra til å styrke individuelle ferdigheter, samt fellesopplevelser i klasserommet.

Mens Ordriket Bokstavoppdrag passer best for elever i småskolen, er de tverrfaglige seriene Historier i Samfunnsfag og Eventyrlig matematikk tilpasset elever på mellomtrinnet. Med fokus på henholdsvis historie og matematikk, tilrettelegger begge seriene for tverrfaglighet og engasjerende leseropplevelser i en spennende historisk kontekst.


Du kan også kan bestille vurderingseksemplarer
og digitale prøvetilganger for flere av våre produkter på
fagbokforlaget.no