Bøker med mening

Spennende fortellinger er en viktig motivasjonsfaktor, ifølge forskere ved OsloMet.

Spennende fortellinger er en viktig motivasjonsfaktor, ifølge forskere ved OsloMet.

av: Silje Iselin Bøyum

Utforskende læring er en viktig del av den nye læreplanen, og går hånd i hånd med dybdelæring og tverrfaglighet. Denne uken publiserte Aftenposten en artikkel om viktigheten av gode leseserier for elever i grunnskolen. I saken kunne man blant annet lese hvor avgjørende det er at elevene møter tekster som fenger dem, og som tilrettelegger for undring og utforskning. 

Artikkelforfatterne Åse Kristine Tveit og Åse Marie Ommundsen fra OsloMet har forsket på bruken av billedbøker i skolen, og trekker tydelige paralleller mellom utforskende læring og bruk av billedbøker i undervisningen. Samtidig kommer det frem at mange av bøkene som finnes til dette formålet, ikke klarer å engasjere elevene i stor nok grad. Mye av kritikken rundt bøkene som har blitt vurdert i forskningsprosjektet, går på at innholdet gir barna for lite glede og spenning, og at fortellingene ikke har god nok sammenheng. Når innholdet i bøkene oppleves som meningsløst, forsvinner mye av engasjementet rundt lesingen, og elevene mister motivasjonen.

En av utfordringene ved å velge god litteratur til bruk i klasserommet, er at elevene har så mange ulike behov. For mens noen trenger litteratur med en likevekt av tekst og illustrasjoner, har andre behov for mer utfordrende tekster. På samme måte har elevene ulike forutsetninger for å møte innholdet i bøkene, og for å forstå de ulike emnene som dekkes. Så hvordan kan man egentlig sørge for å treffe elevene med litteraturen som brukes i klasserommet?

En viktig faktor å tilby en stor nok variasjon i både tekst og innhold, og at bøkene har en fortelling som gjør at elevene motiveres til å følge fortellingen hele veien gjennom, samtidig som de får jobbet med språk og tverrfaglige emner. Dette er en av hovedgrunnene til at gode leseserier er blant Fagbokforlagets største satsinger for grunnskolen i år. Våren 2019 har vi lansert en rekke nye leseserier med fokus på dybdelæring og tverrfaglighet, og snart lanserer vi et splitter nytt digitalt bibliotek: Lesedilla.

Bøkene i Lesedilla-biblioteket er markert med Lesedilla-krokodillen, vårt eget kvalitetsstempel for spennende, engasjerende og faglig forankret litteratur. Fortellingene har engasjerende innhold med spennende historier og levende illustrasjoner. Bøkene finnes både fysisk og digitalt, på bokmål og nynorsk. Flere av titlene er allerede i salg i nettbutikken vår, og vi er stolte av å presentere et rikt utvalg fortellinger som kan brukes på tvers av årstrinn og fagområder.