Hva skjer med Ordriket i 2020?

Ordriket_Ø

Ordriket er en viktig del av skolehverdagen til mange elever og lærere, og verket går en spennende tid i møte frem mot fagfornyelsen i 2020.

Da forslagene til ny læreplan ble lagt frem, var det viktig for oss å ta en prat med lærere på barnetrinnet fra flere ulike skoler i landet for å få vite mer om deres ønsker og forventninger til fagfornyelsen. I løpet av 2018 møtte vi en rekke ulike lærere for gode samtaler om norskfaget, Ordriket og utfordringene i nåtidens skolehverdag, Sammen kom vi frem til hvordan vi skal ivareta elementene som Ordriket-skolene er glade i, samtidig som vi tilpasser oss ny læreplan. Målet er selvsagt å gjøre verket til et enda bedre hjelpemiddel i norskundervisningen, og å fortsette å engasjere elevene med gode tekster og et spennende litterært univers.

Noen av de viktigste endringene frem mot 2020 vil bli at det nye Ordriket vil ha en tydeligere skriveopplæring fra 1. trinn. Verket vil tilrettelegge enda bedre for dypdykk og undrende tilnærming til arbeid med ord og begreper. Den moderne skolen kjennetegnes blant annet av mangfold, og Ordriket vil derfor legge vekt på å tilrettelegge for et fellesskap hvor differensiering og tilpasset opplæring er en naturlig del av undervisningen.

Ordriket skal også å gi elevene en følelse av tilhørighet og eierskap til faget ved å la dem bruke sin egen erfaringsbakgrunn i møte med tekster og oppgaver, samtidig som de introduseres for nye og tidsaktuelle emner. De grunnleggende ferdighetene vil fremdeles stå sentralt som en av plattformene for videre læring. I tillegg er verket oppdater med nyere barne- og ungdomslitteratur, med perspektiver som er viktige for fremtidens skole.

I tillegg vil det dukke opp nye og spennende komponenter, både trykte og digitale læremidler.