13 Undervisningstips: Bokstavoppdrag

Bokstavoppdrag W.jpg

Tekst: Janne Aasebø Johnsen


Hva er Ordriket bokstavoppdrag?

Siden seksåringene gjorde sitt inntog i norsk skole på nittitallet, har jeg undervist i første- og andreklasse til sammen åtte ganger. I løpet av den perioden har jeg sett mange gode læreverk for begynneropplæringen, men for femten år siden begynte jeg å tenke på at det ville vært fint med en egen bok tilegnet hver av bokstavene i alfabetet. Spesielt med tanke på bokstavene X, W, C, Q og Z, som ofte blir gjennomgått samtidig.

Våren 2019 kom Ordriket bokstavoppdrag som 29 separate bøker på Fagbokforlaget, og hver historie tar utgangspunkt i de ulike bokstavene i alfabetet. Bøkene handler om Sam og Ina, som driver et detektivbyrå i trehytta i hagen til Sam. I hver bok får de et nytt oppdrag de må løse. Selv om mange vil kjenne igjen Sam og Ina fra Ordriket-bøkene, er bokstavoppdragene en frittstående serie som kan brukes uavhengig av læreverk.

Nederst i denne saken finner du også en leselogg du kan skrive ut og bruke i undervisningen, slik at elevene kan krysse av for hvilke av bøkene de har lest.


Er det Zombier i Snippen? Hvor har det blitt av Cille Cider? Og hva er egentlig en Quiz?


Hvem passer bøkene for?

Bøkene er laget til undervisning i norsk for barnetrinnet. De er beregnet til bruk for for 1. og 2. klasse i småskolen, men kan også brukes både i barnehagen eller senere i skoleløpet.

Alle bøkene er lette å lese, og består av små tekststykker med fargesterke illustrasjoner. Illustrasjonene bidrar til å levendegjøre og formidle fortellingen, og gir god støtte til elevene. Seks ulike illustratører har illustrert bøkene, og implementert morsomme bokstavreferanser i tegningene sine.


13 TIPS: Hvordan kan bøkene brukes i undervisningen?

Her er mange forslag til hvordan bøkene kan brukes i undervisningen.
Vi bruker A-boka som eksempel.

Høytlesing:

Bøkene finnes på på bokmål og nynorsk, og egner seg godt til høytlesning.

Snakk sammen om:

Hvilken lyd har denne bokstaven?

Vet du noe som begynner på A?

Kan du ord som har A i seg?

Se på forsiden:

Hva ser dere?

Hva tror dere boka handler om?

Se på baksiden:

Les bokomtalen og snakk sammen om hva dere tror den betyr.

Inne i boka, se på bildene:

Hva inneholder bildene?

Kan dere se noe som begynner på A?

Inne i boka, se på teksten.

Kjenner dere igjen noen bokstaver?

Kjenner dere igjen noen ord?

Les teksten sammen.

Læreren kan godt gjenta teksten.

Selvstendig lesing:

Bøkene egner seg godt til selvstendig lesing.

Elevene kan lese samme eller forskjellige bøker.

Elevene kan fortelle hverandre om hva boka handler om.

Elevene kan skrive om hva boka handler om.

Boklån:

Bøkene egner seg godt til å ha med hjem og lese alene eller sammen med andre.

Det er stas for elever å kunne få lov til å velge hvilken bok de skal ha med hjem.

Klassebibliotek:

Hvis dere har bøkene i klasserommet og elevene blir tidlig ferdig med en arbeidsoppgave, kan bøkene brukes som venteaktivitet.

Lage bøker:

Mange elever lærer å lese gjennom å skrive.

La elevene lage egne bokstavbøker.

De må gjerne herme etter en eller flere av bøkene.

Skattejakt:

Gå på skattejakt i bøkene.

Hvor mange ting finner du som begynner på/inneholder A?

Hvilken gåte/oppdrag er i A-boka?

Kan du lage en lignende gåte/oppdrag?

Lesestafett med skjema:

Det finnes mange måter å lage lesestafett på. I vår stafett kan elevene bruke skjemaet du kan laste ned under bildet, eller du kan skrive ditt eget skjema.

Her er elevene på Erdal skole i full gang med lesestafett av bokstavoppdragene.