Posts in Videregående skole
NORSK PÅ NETT - Kan digitale hjelpemidler løfte norskundervisningen?

Skolen blir stadig mer digitalisert, og med alle mulighetene de digitale ressursene gir, kan det være utfordrende å vite i hvilken ende man skal begynne. Hvordan kan man være sikker på at den digitale bruken ikke går på bekostning av læringen, men faktisk løfter undervisningen?

Read More